Partneři

AIJU, TECHNOLOGICAL INSTITUTE FOR CHILDREN’S PRODUCTS AND LEISURE

IBI, ALICANTE (ŠPANĚLSKO)
www.aiju.es

Technologický institut pro výrobky určené dětem a pro volný čas byl založen v roce 1985 jako nezisková organizace, která má zajišťovat podporu odvětví dětských výrobků, jejich bezpečnosti, kvality vývoje a výzkumu. V současné době má sdružení kolem 450 přidružených organizací a jeho tým čítá přes 100 specialistů zaměřených na problematiku vývoje a bezpečnosti dětských výrobků, spotřebitelského chování, školení a inovací.

AIJU je členem několika mezinárodních fór, národních i evropských výborů zaměřených na problematiku bezpečnosti výrobků určených dětem jako jsou hračky, výrobky pro péči o děti a dětské nábytek.

STRASBOURG UNIVERISTY

ŠTRASBURG (FRANCIE)
www.ceipi.edu
www.unistra.fr

„Univerzita ve Štrasburku (UNISTRA), se nachází v srdci Evropy, je dědicem velké tradice zrozené z humanismu 16. století, kdy Jean Sturm vytvořil instituci, kde by bylo možné studovat teologii, filozofii, medicínu a právo. UNISTRA je jednou z z největších univerzit ve Francii s více než 52 000 studenty (včetně 20% zahraničních studentů). UNISTRA nabízí 60 mezinárodních titulů ve spolupráci s univerzitami po celém světě. Univerzita je zapojena do 17 projektů Erasmus +, včetně 2 magisterských programů Erasmus Mundus, 5 strategických partnerství Erasmus +, znalostní aliance a centrum excelence Jean Monnet. Výzkum je hlavním přínosem pro mezinárodní rozvoj univerzity. UNISTRA má 71 výzkumných jednotek, které zahrnují všechny disciplinární obory. Univerzita, která je centrem excelence v biologii, biotechnologii, medicíně, chemii a fyzice materiálů, se také aktivně podílí na rozvoji společenských a humanitních věd. Řada prestižních cen byla udělena našim světovým výzkumníkům, svědčícím o kvalitě výzkumu na univerzitě ve Štrasburku, včetně: 4 Nobelových cen, 1 Kavliho ceny a 21 výzkumných pracovníků oceněných Evropskou radou pro výzkum od roku 2008.

V rámci UNISTRA bude projekt realizovat Centrum pro mezinárodní studia duševního vlastnictví (CEIPI). CEIPI je součástí univerzity ve Štrasburku a věnuje se výzkumu a školení v oblasti duševního vlastnictví. Fakulta CEIPI se skládá z téměř 400 akademiků a praktických právníků ve 22 zemích a 41 městech v Evropě. CEIPI již více než 50 let školí více než 50 000 odborníků a studentů v oblasti duševního vlastnictví.

CEIPI nabízí získání různých diplomů (uděleované na univerzitě ve Štrasburku) počátečním nebo odborném vzdělávání, jejichž cílem je připravit inženýry, vědce nebo právníky na odborné zkoušky v oblasti průmyslového vlastnictví i studenty na profesionálně zaměřený Master of Laws (ekvivalent LLM) . Od vzniku CEIPI má za úkol vyškolit odborníky na právo duševního vlastnictví v různých profesích: francouzské a evropské právní zástupce, právníky specializující se na duševní vlastnictví, úředníky národních, evropských a mezinárodních organizací a úřadů a akademiků. CEIPI navíc pravidelně pořádá konference o různých aspektech práva EU v oblasti duševního vlastnictví.

Výzkumné oddělení CEIPI je dynamický tým se silnou historií individuální a kolektivní práce v oblasti práva EU v oblasti duševního vlastnictví. Tým se skládá z 20 akademiků a 24 doktorandů působících v široké škále oborů práva duševního vlastnictví. Tým CEIPI má silné a široce uznávané odborné znalosti ve všech oblastech duševního vlastnictví, včetně: padělání, patentů a dodatkových ochranných osvědčení, práva ochranných známek, zákona o designu, autorských práv, označení původu, zeměpisných označení, ochrany odrůd rostlin, ochrany obchodu tajemství, vymáhání práv duševního vlastnictví.

LUCENTIA-LAB

ALICANTE (ŠPANĚlLSKO)
https://lucentialab.com/

Lucentia Lab je technologická společnost (TBC) propojená s vědeckým parkem, která vznikla v roce 2015 odštěpením od University of Alicante, umožňuje zdůraznit a přenést hodnotu znalostí získaných v prostředí univerzity do světa podnikání. Získali jsme certifikace společností Innovative SME a Young Innovative Company.

Lucentia Lab je tedy společnost, na jajíž aktivitách se podílejí profesoři, lektoři a vědci z univerzity a vyvíjejí řešení business intelligence pro společnosti. Nacházíme se v Torre Juana OST (Open Space Technology), kde má sídlo několik technologických společností v Alicante. Spolupracujeme s místními společnostmi a velkými korporacemi, jako jsou SUMA, INDRA nebo GTT. Rovněž se účastníme mezinárodních projektů provozovaných společností Google, jako jsou Actívate a Digital Garage, programováním nástrojů cloud computingu a prováděním prediktivní analýzy pro uživatele; nebo DQIoT, mezinárodní projekt oceněný certifikací Eureka a financovaný CDTI (Centrum pro rozvoj průmyslové technologie), provádějící prediktivní analýzu dat ze senzorů v plynových turbínách, společně s inteligentními prostředími a UCLM ve Španělsku, GTone a Miyonji University na jihu Korea a Siemens Europe.

Jsme počítačoví inženýři, ekonomové, sociologové a odborníci v oblasti duševního vlastnictví a ochrany údajů. Používáme metodiky, které jsou produktem univerzitního výzkumu, a aplikujeme je do světa podnikání. Udržujeme ducha neustálého výzkumu a inovací v důsledku našich úzkých vazeb na prostředí univerzity.

SDRUZENI PRO HRACKU A HRU (SHH)

PRAHA (ČESKÁ REPUBLIKA)
www.sdruzenihracky.cz

Sdružení pro hračku a hru je nezisková organizace založená v roce 1990, sdružující výrobce, obchodníky, dovozce, pedagogy a designery z oboru hraček. Dalšími členy jsou zkušebny hraček ve Zlíně a v Českých Budějovicích, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, V současné době 140 členů. Hlavním cílem SHH je aby děti dostávaly do rukou bezpečné hračky, které budou pozitivně ovlivňovat jejich fyzický i duševní rozvoj.

SHH má řadu zkušeností s pořádáním vzdělávacích kurzú souvisejících s výrobou hraček, jejich bezpečnosti a ochranou spotřebitelů. Současně SHH působí jako oborová profesní průmyslová komora.

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA INFANTIL (APSI)

LISABON (PORTUGALSKO)
www.apsi.org.pt

„S více než 25letými zkušenostmi s prací v oblasti bezpečnosti dětí pracuje Portugalská asociace pro podporu bezpečnosti dětí s cílem podpořit určité postoje a postupy, a vytvoření bezpečného prostředí, které zaručí zdravou výchovu dětí a mládeže. Jeho primárním cílem je snížit počet a závažnost úrazů v éto věkové skupině. APSI je soukromá nezisková organizace založená v roce 1992 se statutem veřejné služby.,rodinná, spotřebitelská organizace.

Je názorovým vůdcem, pokud jde o bezpečnost vody, a bezpečnost dětských hřišť, a bezpečnost veřejné dopravy dětí, slouží jako referenční subjekt v Portugalsku i v Evropě v oblasti bezpečnosti dětí. Je to jediný subjekt v Portugalsku, který se zabývá prevenci úrazů. APSI zasahuje do společnosti prostřednictvím informací a komunikace, výzkumu, vzdělávání a odborné přípravy a účastí na vývoji právních předpisů a standardizace. “