Projekt

CounterRisk je mezinárodní projekt, podporovaný Evropskou komisí z programu Erasmus + jehož cílem je vytvořit veřejně přístupné vzdělávací zdroje o tom, jak bojovat s padělky výrobků určených dětem, řešit ochranu práv duševního vlastnictví, bezpečnost dětí a seznámit s novými technologiemi umožňujícími zvýšení ochrany spotřebitelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je určen těmto cílovým skupinám:

odborní pracovnící ve výrobních podnicích, zejména SMS a

technici ve spotřebitelských organizacích, jako cílová skupina oslovující zákazníky nakupující potřeby pro děti online i v kamených obchodech.

Další příjemci

pracovníci státních orgánů odpovědných za dohled nad trhem a za vzdělávání spotřebitelů, učitelé a studenti oborů souvisejících s řešenou problematikou.

CÍLE

Padělání výrobků je nebezpečné jak pro podnikání tak pro zdraví spotřebitelů. V případě dětských výrobků představují padělky vážné zdravotní riziko pro nejzranitelnější spotřebitele, kterými jsou děti. Podle studie EUIPO ! kvalifikace rizik pro spotřebitele způsobených padělanými výrobky z roku 2019, ohrožují nebezpečné výrobky z 80% právě děti.

Hlavním cílem projektu ConterRisk je zvýšení klíčových kompetencí odborníků (malých a středních podniků a spotřebitelských organizací) chránit se před padělky zvyšováním znalostí o ochraně duševního vlastnictví a bezpečnosti výrobků a o tom jak tomu mohou být nápomocné moderní technologie

Hlavní výsledky projektu

Dva intelektuální výstupy:

1. NOOC pro spotřebitelské organizace

bezplatný otevřený online kurz ve formátu NOOC vytvořený pro pracovníky spotřebitelských organizací a další odborníky zapojených do vzdělávacích a osvětových činností.

proč a jak se vyhnout nákupu padělaných výrobků

2. NOOC pro firmy z oboru výroby potřeb pro děti

zaměřené na pracovníky firem z oboru, zejména SMS

ochrana vašich výrobků a vaší firmy prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví, bezpečnosti výrobků a nových technologií

Co je CounterRisk NOOC?

Témata

výrobky určené dětem – bezpečnost výrobků – nové technologie uplatňované při ochraně bezpečnosti výrobků – blockchein.

Krátké cvičné ukázky

zábavná videa, infografika, písemné materiály, kvízy a pod.

Integrované nástroje

Integrované nástroje umožňující během vzdělávacího procesu získávat ocenění pro postup do vyšších úrovní procesu.

Rozšířené reality

Zábavná forma případových studií a rozšířené reality

Učit se můžete kdykoli

Materiály můžete během kurzu použít strukturovaně nebo jednotlivě. Kdykoli můžete využít potřebnou část.

Volný přístup pro každého

K přístupu k NOOC potřebujete pouze připojení k internetu a zařízení iOS nebo Android (smartphone nebo tablet)

Zdarma

Všechny produkty budou k dispozici zdarma v digitálním formátu na internetu, na webových stránkách projektu a na platformě programu Erasmus +

Jazyky

NOOC je v Angličtině, Španělštině, Francouštině, Češtině a Portugalštině

TRVÁNÍ PROJEKTU

začátek 01/12/20 ukončení 31/03/23